Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

Sponzori klubu

LMK Humenné je používateľom

progeCAD logo

 

                  

MSR voľných halových modelov 2014

LMK Humenné tak ako pred dvoma rokmi aj tento rok zorganizoval Majstrovstvá Slovenska voľných halových modelov v kategóriách F1N (halové hádzadlo) a N50 (voľné modely poháňané gumovým zväzkom). Modelári z humenského klubu nepodcenili prípravu a už niekoľko týždňov pred podujatím sa zišli na klubovej schôdzi a rozdelili si úlohy k zorganizovaniu tohto podujatia. Plány im mierne skrížil termín súťaže – športová hala v Humennom, kde sa súťaž mala konať v plánovanom termíne (13.12.2014 bola obsadená) tak s obavami predvianočného termínu súťaž presunuli na 20.12.2014. Napriek ich obavám sa v sobotu zišlo 58 pretekárov zo Slovenska ale aj z Poľska aby si zmerali sily na poslednom podujatí LMK Humenné v roku 2014.

Súťaž začala ráno o ôsmej hodine registráciou súťažiacich a voľným tréningom. O pol desiatej sa súťažiacim prihovoril riaditeľ súťaže Ing. Vojtech Gavroň a pravidlá upresnil športový komisár Michal Hricinda. Potom nasledovalo súťažné lietanie v kategórii hádzadlo. Každý súťažiaci má 9 pokusov, z ktorých súčet troch najlepších časov tvorí jeho výsledok. Súťaž je rozdelená do troch etáp po tri kolá, kde medzi jednotlivými etapami je súťažiacim umožnené doladiť si modely medzi etapami. Najlepší modelári v Humenskej hale dosahovali výsledky okolo štyridsať sekúnd. Čo však organizátorov potešilo viac bola bohatá účasť žiakov. Viac ako polovicu štartového poľa tvorili mladí modelári z Humenného, ktorí pracujú v troch krúžkoch v Humennom (LMK Humenné, krúžok na ZŠ Hrnčiarska a CVČ Dúha).

Vďaka disciplinovanosti súťažiacich a nekompromisnému dodržiavaniu časového harmonogramu zo strany organizátora sa podarilo odlietať súťaž F1N  o hodinu skôr ako bolo plánované. Súťažiaci za symbolický poplatok ( 1,5€ ) sa mohli občerstviť pizzou a k dispozícii boli bezplatne nealkoholické nápoje. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a majstrov Slovenska. Súťažiacim boli odovzdané ceny, diplomy, medaile a pre majstrov Slovenska poháre.

LMK Humenné už niekoľko rokov vedie štatistiku aktivít členov klubu, kde každá účasť na športovom podujatí, dosiahnuté výsledky a práca jednotlivcov v klube je bodovaná podľa internej smernice klubu. Tohto roku členská schôdza klubu rozhodla o materiálnom ocenení troch najlepších žiakov v klube podľa dosiahnutých výsledkov. Na tejto súťaži bol odovzdaný modelársky materiál žiakom Jakub Gašpar (materiál v hodnote 50€), Samuel Gašpar (30€) a Ľubomír Sivák (20€). Klub predpokladá, že toto ocenenie bude motivovať aj ďalších mladých členov klubu k väčšej aktivite.

Súťaž pokračovala ďalšou zaujímavou kategóriou N50. Zaujímavosťou tejto kategórie je limitovanie veľkosti modelov (max. rozpätie 280mm) a priemerom vrtule (203mm) a minimálnou hmotnosťou modelov 0,9 gramov. Tí najšikovnejší súťažiaci dokážu postaviť takýto model s hmotnosťou okolo 0,7 gramov a na predpísanú hmotnosť ich musia dovažovať. S kvalitnou gumou je takýto model schopný letieť aj osem až deväť minút. Žiaľ humenská športová hala nie je veľmi vhodná pre lietanie s takýmto modelov z dôvodu členitosti stropu. Na druhej strane súťažiaci sú nútení laborovať s nastavením modelu a počtom otáčok aby im model „nepristál“ v stropnej konštrukcii haly. Pretože táto kategória je stavebne náročná (prierezy niektorých balzových líšt sú len 0,7x0,7 mm ) súťaže sa zúčastnilo len 6 seniorov, štyria žiaci a dvaja juniori. Podľa platných športových pravidiel organizátor musel zlúčiť kategóriu žiakov a juniorov, aby bol dosiahnutý minimálny počet piatich súťažiacich. Súťaž mala voľný priebeh, bol stanovený len záverečný čas súťaže. Do tohto času mali všetci súťažiaci odlietať tri platné štarty. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne najlepší čas.

Po zaujímavom priebehu súťaže, kde sa niekoľkokrát menilo poradie na čelných miestach a niekoľko modelov ostalo visieť na strope haly bolo dobojované. Organizátor súťaže vypísal diplomy a vyhlásil výsledky súťaže a udelil tituly Majstrov Slovenska.

Súťaž bola zakončená pozvánkou na posedenie v dielni Letecko-modelárskeho klubu Humenné, kde zúčastnení preberali a diskutovali množstvo (nielen modelárskych) tém.

 

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa sú dostupné na Picasa galérii klubu

Výsledkové listiny súťaže

 


Vážení priatelia voľného letu

LMK Humenné Vás pozýva na MSR voľných halových modelov v kategóriách F1N a N50, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2014 v Mestskej športovej hale v Humennom.

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách.

 

Memoriál Jozefa Gábriša 2014

Aj tento rok, tak ako po minulé roky sa v Žarnovici konala súťaž série svetového pohára upútaných akrobatických modelov kategórie F2B. Organizátor súťaže zvolil tradičný termín pred konaním Majstrovstiev sveta upútaných modelov, ktoré sa tento rok uskutočnia v Poľsku. Dátum súťaže pripadol na 19 a 20. júla. Vďaka hlavnému organizátorovi súťaže Jurajovi Maďarovi zo Žarnovice bolo ihrisko, kde sa toto podujatie koná, k dispozícii už od štvrtka, čo využili slovenskí reprezentanti k doladeniu formy a modelov nielen na túto súťaž, ale aj na Majstrovstvá sveta.  Ďalší účastníci začali prichádzať v priebehu piatka a soboty rána. Podľa predbežných prihlášok bolo prihlásených 21 súťažiacich z piatich krajín (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko) v kategórii F2B a 5 súťažiacich v kategórii UŠ (Česko, Slovensko). Nie všetci sa však mohli dostaviť na súťaž, ale prišli aj súťažiaci, ktorí neboli nahlásený, takže nakoniec v štartovom poli skončilo 19 súťažiacich F2B a piati v kategórii UŠ.

Humenských modelárov dôstojne reprezentovali Michal Hricinda v kategórii UŠ a Attila Csontos v kategórii F2B. Michal okrem lietania zobral na svoje plecia aj úlohu medzinárodného bodovača v kategórii F2B a naopak, Attila Csontos bodoval kategóriu UŠ. Žiaľ v tomto smere sa modelári potýkajú s nedostatkom bodovačov jednak na medzinárodnej ale aj na národnej úrovni.

Meteorológovia sa tentokrát výnimočne nezmýlili a sľubované pekné počasie nakoniec vyšlo. Teploty sa pohybovali až k tridsiatim stupňom Celzia a vietor neprekročil hranicu 2-3 m/s. Registrácia súťažiacich prebehla v sobotu okolo deviatej hodiny a na štart kategórie F2B sa o 9.30 postavil prvý vylosovaný súťažiaci Jaromír Hoblík z Rakovníka. Prvé súťažné kolo sa odlietalo zhruba do poludnia. Na obed bola súťažiacim a funkcionárom súťaže podávaná pravá domáca kapustnica, ktorú pripravila Ivana Maďarová (Jurajova manželka), ktorej za túto skvelú pochúťku právom patrí vďaka. K dispozícii bola bezplatne aj čapovaná kofola a minerálne vody a samozrejme aj káva a čaj. V tomto smere si viaceré kluby môžu zobrať príklad pri organizácii súťaží. 

Počas obedňajšej prestávky sa ešte odlietali dve kolá súťaže UŠ. Vďaka tomu, že všetci „uš-kári“ mali modely s elektrickým pohonom,  tak tieto dve kolá sa odlietali v priebehu 45 minút.

Súťaž prišiel podporiť (materiálne aj osobne) aj generálny sekretár Zväzu modelárov Slovenska p. Juraj Búda, ktorý ako sa priznal upútané modely videl na živo po prvý krát. Po obede nasledovalo druhé kolo súťaže F2B. Počasie sa nezmenilo a súťaž pokračovala bez problémov. Svoju dávku pomyselnej smoly si vyčerpali traja súťažiaci. Svorad Sýkorčin z Trenčína, keď pri vyberaní posledného premetu v obrate štvorlístok (už v prvom kole) sa zem nebezpečne priblížila k jeho modelu a nasledoval tvrdší dotyk so zemou. Taktiež maďarský pilot Tamás Tokai pri vyberaní dvojitého súvratu škrtol modelom o zem, čo odniesol elektromotor. Náhradný motor nemal, takže preňho sa súťaž skončila. Svorad bol na tom lepšie, pretože poškodil len uloženie podvozku a výškovku. Našťastie Alexander Schrek , jeho prenosná dielňa a jeho šikovné ruky v priebehu pol hodiny model opravili. Problémy s elektrickým pohonom mal Jaromír Hoblík, odletieť celú zostavu sa mu podarilo až v treťom lete.

Po ukončení druhého kola nasledovalo odlietanie tretieho kola UŠ a voľný tréning, čo až do neskorých nočných hodín využil Ján Stano, ktorý mal problémy s nastavením spaľovacieho motora. Spaľovací motor mali vo svojich modeloch zabudovaní len štyria súťažiaci (J.Stano SK, R.Radoš CZ, I.Travnik HU, F.Ecker AUT), ostatní súťažiaci používali elektrický pohon. Roman Radoš použil „spaľováka“ len z dôvodu, že deň pred súťažou sa mu nešťastnou náhodou (zachytenie lanka do trávy) podarilo rozbiť „električku“.

Večer sa súťažiaci, bodovači a organizátori stretli na gril párty, kde do neskorých nočných hodín preberali rôzne témy z modelárskeho ale aj civilného života.

V nedeľu ráno súťažiaci nastúpili na spoločné fotenie s modelmi a nasledovalo odlietanie tretieho kola F2B. Toto sa odlietalo bez problémov a nasledovalo spočítavanie výsledkov. Vďaka systému priebežného zapisovania bodov do vyhodnocovacieho programu boli výsledky známe už v priebehu pol hodiny po ukončení súťaže. Nasledoval slávnostný nástup, vyhlásenie výsledkov obidvoch kategórií, odovzdanie cien a putovného pohára Memoriálu Jozefa Gábriša.

Humenčan Michal Hricinda sa stal víťazom kategórie UŠ a Attila Csontos v kategórii F2B skončil na ôsmom mieste. Pred ním sa umiestnili traja reprezentani Slovenska a dvaja reprezentanti Českej republiky, ktorí sa zúčastnia MS v Poľsku. Navyše s novým modelom mal za sebou celkovo len 40 štartov, takže tohto hľadiska je jeho výsledok veľmi dobrý. Špičkoví piloti za jednu sezónu odletia 300-500 štartov.

Na vyhlasovaní bola prítomná aj žarnovická miestna televízia Panoráma, ktorá si „odchytila“ niektorých aktérov podujatia kvôli reportáži z akcie.  Po odovzdaní cien sa súťažiaci rozlúčili a so sľubom účasti na ďalšom ročníku v roku 2015 sa vydali na cesty domov.

 

 

 

Fotografie zo súťaže

Csemadok Cup F5J V.ročník

Výsledková listina súťaže je dostupná na odkaze

Článok zo súťaže perom Arpáda Csontosa

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa.

 


LMK Humenné Vás pozýva na V. ročník súťaže Csemadok Cup v kategórii F5J, ktorá sa uskutoční dňa 12.7.2014 na letisku v Kamenici nad Cirochou.

Propozície súťaže sú uvedené v prílohe tohoto článku.

Prihlasovací formulár je dostupný na stránke klubu , taktiež aj zoznam prihlásených súťažiacich.

 

Memoriál Rudolfa Andogu X.ročník

 

ZO Csemadok LMK Humenné dňa 28.6.2014 usporiada už desiaty ročník súťaže voľných leteckých modelov na pamiatku humenského modelára Rudolfa Andogu.

Súťaž sa uskutoční na letisku v Kamenici nad Cirochou.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v propozíciách súťaže.

Výsledkové listiny súťaže

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa

Výsledkové listiny súťaže Kamenický historik III.ročník

Výsledkové listiny zo súťaže si môžete stiahnuť z odkazu pod týmto článkom.

Článok zo súťaže s fotografiami je publikovaný na stránke www.humencanonline.sk.

Strana 6 z 10

Go to top