Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

 

Výsledkové listiny súťaže

ZO Csemadok LMK Humenné ďakujem všetkým súťažiacim, organizačnému týmu, časomeračom, kuchárom a pomocníkom, a hosťom za účasť na tomto krásnom podujatí.

Stretneme sa o rok na XII. ročníku tejto súťaže.

 

 

Pozvánka

ZO Csemadok LMK Humenné dňa 20.6.2015 usporiada jedenásty ročník súťaže voľných leteckých modelov na pamiatku humenského modelára Rudolfa Andogu.

Súťaž sa uskutoční na letisku v Kamenici nad Cirochou.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v propozíciách súťaže.

 

Výsledkové listiny súťaže:

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa.

 

 

 

Vážení priatelia letecko-modelárskeho športu

 

LMK Humenné Vás pozýva na V.ročník verejnej súťaže halových modelov "Východňarska halovka". Súťaž modelov kategórií F1N (hádzadlá) ,N50 a P3 (modely poháňané gumovým zväzkom) sa uskutoční dňa 29.3.2015 v Mestskej športovej hale v Humennom.

Súťažiaci budú vekovo rozdelení do kategórií žiak (do 15 rokov), junior (15-18 rokov) a senior (nad 18 rokov). 

Na súťaž sa môžete prihlásiť cez on-line formulár na stránke klubu.

Radi privítame aj návštevníkov, hostí a rodinných príslušníkov súťažiacich. 

Viac informácií o súťaži nájdete v propozíciách súťaže pod príspevkom.

LMK Humenné tak ako pred dvoma rokmi aj tento rok zorganizoval Majstrovstvá Slovenska voľných halových modelov v kategóriách F1N (halové hádzadlo) a N50 (voľné modely poháňané gumovým zväzkom). Modelári z humenského klubu nepodcenili prípravu a už niekoľko týždňov pred podujatím sa zišli na klubovej schôdzi a rozdelili si úlohy k zorganizovaniu tohto podujatia. Plány im mierne skrížil termín súťaže – športová hala v Humennom, kde sa súťaž mala konať v plánovanom termíne (13.12.2014 bola obsadená) tak s obavami predvianočného termínu súťaž presunuli na 20.12.2014. Napriek ich obavám sa v sobotu zišlo 58 pretekárov zo Slovenska ale aj z Poľska aby si zmerali sily na poslednom podujatí LMK Humenné v roku 2014.

Súťaž začala ráno o ôsmej hodine registráciou súťažiacich a voľným tréningom. O pol desiatej sa súťažiacim prihovoril riaditeľ súťaže Ing. Vojtech Gavroň a pravidlá upresnil športový komisár Michal Hricinda. Potom nasledovalo súťažné lietanie v kategórii hádzadlo. Každý súťažiaci má 9 pokusov, z ktorých súčet troch najlepších časov tvorí jeho výsledok. Súťaž je rozdelená do troch etáp po tri kolá, kde medzi jednotlivými etapami je súťažiacim umožnené doladiť si modely medzi etapami. Najlepší modelári v Humenskej hale dosahovali výsledky okolo štyridsať sekúnd. Čo však organizátorov potešilo viac bola bohatá účasť žiakov. Viac ako polovicu štartového poľa tvorili mladí modelári z Humenného, ktorí pracujú v troch krúžkoch v Humennom (LMK Humenné, krúžok na ZŠ Hrnčiarska a CVČ Dúha).

Vďaka disciplinovanosti súťažiacich a nekompromisnému dodržiavaniu časového harmonogramu zo strany organizátora sa podarilo odlietať súťaž F1N  o hodinu skôr ako bolo plánované. Súťažiaci za symbolický poplatok ( 1,5€ ) sa mohli občerstviť pizzou a k dispozícii boli bezplatne nealkoholické nápoje. Nasledovalo vyhlásenie výsledkov súťaže a majstrov Slovenska. Súťažiacim boli odovzdané ceny, diplomy, medaile a pre majstrov Slovenska poháre.

LMK Humenné už niekoľko rokov vedie štatistiku aktivít členov klubu, kde každá účasť na športovom podujatí, dosiahnuté výsledky a práca jednotlivcov v klube je bodovaná podľa internej smernice klubu. Tohto roku členská schôdza klubu rozhodla o materiálnom ocenení troch najlepších žiakov v klube podľa dosiahnutých výsledkov. Na tejto súťaži bol odovzdaný modelársky materiál žiakom Jakub Gašpar (materiál v hodnote 50€), Samuel Gašpar (30€) a Ľubomír Sivák (20€). Klub predpokladá, že toto ocenenie bude motivovať aj ďalších mladých členov klubu k väčšej aktivite.

Súťaž pokračovala ďalšou zaujímavou kategóriou N50. Zaujímavosťou tejto kategórie je limitovanie veľkosti modelov (max. rozpätie 280mm) a priemerom vrtule (203mm) a minimálnou hmotnosťou modelov 0,9 gramov. Tí najšikovnejší súťažiaci dokážu postaviť takýto model s hmotnosťou okolo 0,7 gramov a na predpísanú hmotnosť ich musia dovažovať. S kvalitnou gumou je takýto model schopný letieť aj osem až deväť minút. Žiaľ humenská športová hala nie je veľmi vhodná pre lietanie s takýmto modelov z dôvodu členitosti stropu. Na druhej strane súťažiaci sú nútení laborovať s nastavením modelu a počtom otáčok aby im model „nepristál“ v stropnej konštrukcii haly. Pretože táto kategória je stavebne náročná (prierezy niektorých balzových líšt sú len 0,7x0,7 mm ) súťaže sa zúčastnilo len 6 seniorov, štyria žiaci a dvaja juniori. Podľa platných športových pravidiel organizátor musel zlúčiť kategóriu žiakov a juniorov, aby bol dosiahnutý minimálny počet piatich súťažiacich. Súťaž mala voľný priebeh, bol stanovený len záverečný čas súťaže. Do tohto času mali všetci súťažiaci odlietať tri platné štarty. Víťazom sa stáva súťažiaci, ktorý dosiahne najlepší čas.

Po zaujímavom priebehu súťaže, kde sa niekoľkokrát menilo poradie na čelných miestach a niekoľko modelov ostalo visieť na strope haly bolo dobojované. Organizátor súťaže vypísal diplomy a vyhlásil výsledky súťaže a udelil tituly Majstrov Slovenska.

Súťaž bola zakončená pozvánkou na posedenie v dielni Letecko-modelárskeho klubu Humenné, kde zúčastnení preberali a diskutovali množstvo (nielen modelárskych) tém.

 

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa sú dostupné na Picasa galérii klubu

Výsledkové listiny súťaže

 


Vážení priatelia voľného letu

LMK Humenné Vás pozýva na MSR voľných halových modelov v kategóriách F1N a N50, ktoré sa uskutočnia dňa 20.12.2014 v Mestskej športovej hale v Humennom.

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách.

 

 

ZO Csemadok LMK Humenné dňa 28.6.2014 usporiada už desiaty ročník súťaže voľných leteckých modelov na pamiatku humenského modelára Rudolfa Andogu.

Súťaž sa uskutoční na letisku v Kamenici nad Cirochou.

Bližšie informácie o podujatí nájdete v propozíciách súťaže.

Výsledkové listiny súťaže

Fotografie zo súťaže objektívom Arpáda Csontosa

Letecko-modelársky klub Humenné organizoval už štvrtý ročník súťaže Vychodňarska halovka. Súťaž sa uskutočnila dňa 30. marca v Mestskej športovej hale v Humennom. Prví súťažiaci na miesto dorazili už pred ôsmou hodinou, aby využili čas na zalietanie svojich modelov. Na súťaž sa prihlásilo vo všetkých vekových kategóriách (žiak, junior, senior) celkom štyridsaťdva súťažiach z Humenného, Medzilaboriec, Stropkova, Prešova, Košíc, Vranova nad Topľou a nechýbali ani modelári z poľského Krosna.

Súťaž sa začala registráciou súťažiacich, kde každý súťažiaci obdržal pamätný odznak podujatia a malú sladkú maškrtu. Na nástupe súťažiacich súťaž oficiálne otvoril riaditeľ súťaže Ing. Vojtech Gavroň. Športovci si minútou ticha pripomenuli pamiatku prešovského modelára Michala Dorka, ktorý opustil rady modelárov koncom minulého roka. Športový komisár súťaže Michal Hricinda v krátkosti pripomenul súťažné pravidlá a začalo súťažné zápolenie. Súťažilo sa v troch kategóriách – halové hádzadlá F1N (podľa medzinárodných pravidiel svetovej leteckej federácie) a modely poháňané gumovým zväzkom kategórii N50 a P3 (podľa národných pravidiel).

Čítať ďalej: Vychodňarska halovka IV. ročník

Strana 2 z 8

Go to top