Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Súťaže upútaných modelov

Vážení priatelia

 

pod článkom nájdete propozície súťaže Košický upútanec, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 24.4.2016 na Werferovej ulici v Košiciach.

Súčasťou súťaže je aj školenie rozhodcov upútaných modelov, ktoré sa uskutoční v sobotu, 23.4.2016 v salóniku hotela Privilege na Werferovej ulici. Zaujemcovia sa možu registrovať na tomto odkaze.

http://www.lmkhas.sk/index.php/modelsut/uputane-modely/kosicky-uputanec-prihlaska

Za organizačný výbor, Attila Csontos

 

Propozície súťaže


 

Už po tretí krát členovia Letecko-modelárskeho klubu Humenné organizovali súťaž upútaných modelov Humenské účko. V tomto roku táto súťaž bola súčasťou seriálu Majstrovstiev Slovenska upútaných modelov v kategóriách Rodeo 2 (rýchlostné upútané modely so spaľovacím motorom do objemu 2 cm3), Rodeo 2.5 (rýchlostné modely do objemu motora 2,5 cm3 ) a UŠ (školné upútané modely). Humenské účko bola súčasne záverečná súťaž seriálu MSR, takže organizátorov okrem vyhodnotenia tejto súťaže čakalo aj vyhodnotenie celého seriálu. Okrem tejto súťaže humenskí organizátori sa podujali dolietať aj dve kategórie (Rodeo 2,5 a UŠ) zo súťaže Košický upútanec, ktorá sa v máji nedolietala pre nepriaznivé počasie.

Súťaž bola rozdelená do dvoch dní – v sobotu 12.9.2015 sa lietali rýchlostné kategórie Rodeo. Pretože tieto modely pre štart a pristátie potrebujú pevný povrch, vedenie klubu oslovilo riaditeľa ZŠ Laborecká  PaedDr. Alexandra Fecuru, ktorý umožnil lietanie na školskom asfaltovom ihrisku.  Na tejto ZŠ sídli aj dielňa LMK Humenné, takže technické zázemie súťaže mali  organizátori doslova „pod nosom“. Už prvý deň súťaže ukázal, že časomerači Arpád Csontos a Štefan Macho budú mať čo robiť, keďže na súťaži sa zišlo 14 súťažiacich a každý z nich mal nárok na 3 štarty (na jednej súťaži v jednej kategórii) s trvaním pracovného času 3 minúty. Aj napriek drobným technickým problémom niektorých modelov súťaž zdarne napredovala a vďaka disciplinovanosti súťažiacich sa obidve súťaže podarilo dolietať okolo šiestej večer. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže a príprava na ďalší súťažný deň.

Keďže futbalové ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska bolo obsadené inými športovcami, tak organizátori súťaže využili ponuku blízkej obce Lackovce na organizovanie súťaže UŠ na trávnatom ihrisku. Pri ihrisku je súčasne aj technická budova, šatne, záchody, bufet a veľký prístrešok s lavicami, kde sa súťažiaci rozložili. Obidvoch súťaží v kategórii UŠ sa zúčastnilo spolu 17 súťažiacich (11 žiakov, 6 seniorov). Otvorenia súťaže sa zúčastnila aj starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová, ktorá popriala súťažiacim veľa športového zdaru. Súťažné lietanie sa začalo o pol desiatej a s hodinovou prestávkou na obed trvalo do siedmej hodiny večer. Stihli sa odlietať všetky tri kolá súťaže Humenské účko a dve kolá súťaže Košický upútanec. O vysokej úrovni súťaže hlavne u žiakov svedčí aj fakt, že počas tohto dňa sa stala len jedna drobná havária, keď súťažiacemu predčasne vypla elektronika modelu motor. O bodovanie súťažných letov sa postarala dvojica Vojtech Gavroň a Miroslav Salak, ktorého v poslednom kole vystriedal Štefan Macho. Veľká vďaka patrí aj rodičom chlapcov z krúžku ZŠ Hrnčiarska, ktorí sa podujali zabezpečiť pre súťažiacich a hostí bufet. Na desiatu sa podávali párky a na obed chutná guľášová polievka. Počas celého dňa súťažiacim, členom organizačného tímu ale aj hosťom boli k dispozícii aj rôzne nápoje.

Výsledky letov boli priebežne doručované do výpočtového strediska, takže súťažiaci mali okamžitý prehľad o výsledkoch a po ukončení lietanie boli okamžite k dispozícii aj celkové výsledky oboch súťaží. Nasledovalo spočítanie bodov za všetky tri súťaže seriálu, tlač diplomov a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží UŠ a celkových výsledkov seriálu MSR. Na odovzdávaní medailí, pohárov a diplomov sa zúčastnila aj p.Ing. Hofericová, ktorá vyjadrila veľkú spokojnosť s tým, že sa táto súťaž uskutočnila práve v obci Lackovce.

Na záver vyhlasovania pani starostka odovzdala ešte jedno ocenenie.  V mene Zväzu modelárov Slovenska odovzdala p. Arpádovi Csontosovi diplom „Zaslúžilý modelár“, ktorý mu bol udelený vo februári 2015 na akcii „Modelár roka“, na ktorej sa však osobne nemohol zúčastniť. Nasledoval srdečný, neutíchajúci potlesk a gratulácie od všetkých prítomných.

Na záver súťaže členovia LMK Humenné požiadali pani starostku Ing. Hofericovú o možnosť využiť futbalové ihrisko na zorganizovanie akcie maratónu upútaných modelov „Ringmaster Fly-A-Thon“, ktorá sa celosvetovo usporadúva prvý októbrový víkend na celom svete.

Výsledky súťaže Humenské účko

Výsledky seriálu MSR upútaných modelov 2015

 

Fotografie z podujatia od Arpáda Csontosa

 

 

ZO Csemadok LMK Humenné Vás pozýva na III. ročník súťaže upútaných modelov v kategóriách UŠ, Rodeo 2 a rodeo 25.Súťaž je súčasťou seriálu MSR upútaných modelov a v Humennom bude aj záverečné vyhodnotenie tohoto seriálu.

V sobotu sa uskutoční súťaž rýchlostných modelov na asfaltovom ihrisku pri ZŠ Laborecká a v nedeľu súťaž akrobatov na ihrisku v obci Lackovce

Viac informácií v priložených propozíciách

 

Letecko -  modelársky klub RC Letka Košice Vás pozýva na súťaž upútaných modelov seriálu Majstrovstiev Slovenska "Košický upútanec".

Súťaž sa uskutoční dňa 2.5.2015 v Košiciach na Werferovej ulici v kategóriách UŠ, Rodeo 2 a Rodeo 2.5.

Bližsie informácie v v týchto propozíciách.

Aj tento rok, tak ako po minulé roky sa v Žarnovici konala súťaž série svetového pohára upútaných akrobatických modelov kategórie F2B. Organizátor súťaže zvolil tradičný termín pred konaním Majstrovstiev sveta upútaných modelov, ktoré sa tento rok uskutočnia v Poľsku. Dátum súťaže pripadol na 19 a 20. júla. Vďaka hlavnému organizátorovi súťaže Jurajovi Maďarovi zo Žarnovice bolo ihrisko, kde sa toto podujatie koná, k dispozícii už od štvrtka, čo využili slovenskí reprezentanti k doladeniu formy a modelov nielen na túto súťaž, ale aj na Majstrovstvá sveta.  Ďalší účastníci začali prichádzať v priebehu piatka a soboty rána. Podľa predbežných prihlášok bolo prihlásených 21 súťažiacich z piatich krajín (Česko, Slovensko, Poľsko, Maďarsko a Rakúsko) v kategórii F2B a 5 súťažiacich v kategórii UŠ (Česko, Slovensko). Nie všetci sa však mohli dostaviť na súťaž, ale prišli aj súťažiaci, ktorí neboli nahlásený, takže nakoniec v štartovom poli skončilo 19 súťažiacich F2B a piati v kategórii UŠ.

Humenských modelárov dôstojne reprezentovali Michal Hricinda v kategórii UŠ a Attila Csontos v kategórii F2B. Michal okrem lietania zobral na svoje plecia aj úlohu medzinárodného bodovača v kategórii F2B a naopak, Attila Csontos bodoval kategóriu UŠ. Žiaľ v tomto smere sa modelári potýkajú s nedostatkom bodovačov jednak na medzinárodnej ale aj na národnej úrovni.

Meteorológovia sa tentokrát výnimočne nezmýlili a sľubované pekné počasie nakoniec vyšlo. Teploty sa pohybovali až k tridsiatim stupňom Celzia a vietor neprekročil hranicu 2-3 m/s. Registrácia súťažiacich prebehla v sobotu okolo deviatej hodiny a na štart kategórie F2B sa o 9.30 postavil prvý vylosovaný súťažiaci Jaromír Hoblík z Rakovníka. Prvé súťažné kolo sa odlietalo zhruba do poludnia. Na obed bola súťažiacim a funkcionárom súťaže podávaná pravá domáca kapustnica, ktorú pripravila Ivana Maďarová (Jurajova manželka), ktorej za túto skvelú pochúťku právom patrí vďaka. K dispozícii bola bezplatne aj čapovaná kofola a minerálne vody a samozrejme aj káva a čaj. V tomto smere si viaceré kluby môžu zobrať príklad pri organizácii súťaží. 

Počas obedňajšej prestávky sa ešte odlietali dve kolá súťaže UŠ. Vďaka tomu, že všetci „uš-kári“ mali modely s elektrickým pohonom,  tak tieto dve kolá sa odlietali v priebehu 45 minút.

Súťaž prišiel podporiť (materiálne aj osobne) aj generálny sekretár Zväzu modelárov Slovenska p. Juraj Búda, ktorý ako sa priznal upútané modely videl na živo po prvý krát. Po obede nasledovalo druhé kolo súťaže F2B. Počasie sa nezmenilo a súťaž pokračovala bez problémov. Svoju dávku pomyselnej smoly si vyčerpali traja súťažiaci. Svorad Sýkorčin z Trenčína, keď pri vyberaní posledného premetu v obrate štvorlístok (už v prvom kole) sa zem nebezpečne priblížila k jeho modelu a nasledoval tvrdší dotyk so zemou. Taktiež maďarský pilot Tamás Tokai pri vyberaní dvojitého súvratu škrtol modelom o zem, čo odniesol elektromotor. Náhradný motor nemal, takže preňho sa súťaž skončila. Svorad bol na tom lepšie, pretože poškodil len uloženie podvozku a výškovku. Našťastie Alexander Schrek , jeho prenosná dielňa a jeho šikovné ruky v priebehu pol hodiny model opravili. Problémy s elektrickým pohonom mal Jaromír Hoblík, odletieť celú zostavu sa mu podarilo až v treťom lete.

Po ukončení druhého kola nasledovalo odlietanie tretieho kola UŠ a voľný tréning, čo až do neskorých nočných hodín využil Ján Stano, ktorý mal problémy s nastavením spaľovacieho motora. Spaľovací motor mali vo svojich modeloch zabudovaní len štyria súťažiaci (J.Stano SK, R.Radoš CZ, I.Travnik HU, F.Ecker AUT), ostatní súťažiaci používali elektrický pohon. Roman Radoš použil „spaľováka“ len z dôvodu, že deň pred súťažou sa mu nešťastnou náhodou (zachytenie lanka do trávy) podarilo rozbiť „električku“.

Večer sa súťažiaci, bodovači a organizátori stretli na gril párty, kde do neskorých nočných hodín preberali rôzne témy z modelárskeho ale aj civilného života.

V nedeľu ráno súťažiaci nastúpili na spoločné fotenie s modelmi a nasledovalo odlietanie tretieho kola F2B. Toto sa odlietalo bez problémov a nasledovalo spočítavanie výsledkov. Vďaka systému priebežného zapisovania bodov do vyhodnocovacieho programu boli výsledky známe už v priebehu pol hodiny po ukončení súťaže. Nasledoval slávnostný nástup, vyhlásenie výsledkov obidvoch kategórií, odovzdanie cien a putovného pohára Memoriálu Jozefa Gábriša.

Humenčan Michal Hricinda sa stal víťazom kategórie UŠ a Attila Csontos v kategórii F2B skončil na ôsmom mieste. Pred ním sa umiestnili traja reprezentani Slovenska a dvaja reprezentanti Českej republiky, ktorí sa zúčastnia MS v Poľsku. Navyše s novým modelom mal za sebou celkovo len 40 štartov, takže tohto hľadiska je jeho výsledok veľmi dobrý. Špičkoví piloti za jednu sezónu odletia 300-500 štartov.

Na vyhlasovaní bola prítomná aj žarnovická miestna televízia Panoráma, ktorá si „odchytila“ niektorých aktérov podujatia kvôli reportáži z akcie.  Po odovzdaní cien sa súťažiaci rozlúčili a so sľubom účasti na ďalšom ročníku v roku 2015 sa vydali na cesty domov.

 

 

 

Fotografie zo súťaže

Strana 2 z 6

Go to top