Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Súťaže upútaných modelov

HUMENSKÉ ÚČKO IV. Ročník – súťaž seriálu MSR upútaných modelov.

Leteckým modelárom, ktorí sa venujú upútaným modelom tento rok počasie tohto roku neprialo. Začiatkom roka bola v Košiciach zrušená súťaž a daždivý priebeh si súťažiaci užili aj vo Varnsdorfe aj v Žarnovici.  Preto organizátori aj súťažiaci sa potešili správam meteorológov o peknom víkendovom počasí na dni 10 a 11. septembra 2016.

V tento deň sa na asfaltovom ihrisku pri ZŠ Laborecká zišlo 15 súťažiacich a organizátori súťaže seriálu Majstrovstiev Slovenska upútaných modelov na štvrtom ročníku  Humenského účka. Po nástupe k otvoreniu súťaže začalo zápolenie v dvoch rýchlostných kategóriách a to Rodeo 2 (modely poháňané spaľovacím motorom do objemu 2 ccm) a Rodeo 2,5 (motory do objemu 2,5 ccm). Súťažili len štyria súťažiaci, pretože tieto kategórie sú technicky náročné na správne nastavenie motora a oproti minulým dobám spaľovacie motory sú na ústupe a postupne ich vytláča elektrický pohon.  Aj na základe týchto skutočností zrejme na budúci rok sa už neuskutočnia súťaže v týchto kategóriách ale budú nahradené kategóriou ŠUM (športové upútané modely). Modely v tejto kategórii (napodobeniny skutočných lietadiel) predvádzajú nádherné realistické lety.

Súťažné lety v rýchlostných kategóriách boli ukončené v poludňajších hodinách a poobede nasledoval presun na tréningové trávnaté ihrisko na Chemlonskej ulici, kde pokračovalo zápolenie v akrobatických kategóriách UŠ a F2B.  Tu je treba povedať, že súťaž v kategórii F2B bola LMK Humenné organizovaná po prvý krát v histórii klubu. Sobotu poobede sa odlietali dve kolá najviac obsadenej kategórie UŠ (školné modely) a jedno kolo kategórie F2B. V kategórii UŠ sa zapojilo do boja o medaile 9 žiakov a traja seniori a v kategórii F2B traja žiaci a dvaja seniori.

Súťažné lietanie pokračovalo v nedeľu doobeda dolietaním tretieho kola kategórie UŠ a dve kolá F2B. Je ku cti všetkým súťažiacim a ich vedúcim, že priebeh súťaže bol plynulý a počas súťaže došlo len k jednej vážnej havárii modelu.

Po skončení posledného kola akrobatov organizátori spočítali získané body a vyhlásili výsledky súťaže, ktoré sa započítajú do seriálu MSR.

Najbližšie podujatie, ktoré organizuje LMK Humenné je celosvetová akcia s názvom Ringmaster Fly-A-Thon (1 a 2.októbra) na ktorú pozývame širokú verejnosť. Viac informácií nájdete na klubovej stránke www.lmkhas.sk

 

Fotografie z podujatia

 

PROPOZÍCIE


Majstrovstiev Slovenskej republiky upútaných modelov

z medzinárodnou účasťouVyhlasovateľ: Zväz modelárov Slovenska

Usporiadateľ: LMK Stropkov a ABC CVČ Stropkov

Patronát: Primátor mesta Stropkov

Dátum: 29.-30.8.2009

Číslo súťaže : Le-10

Miesto: Stropkov – areál pod lyžiarskym vlekom

Kategórie: F2A – majstrovstvá SR (FAI)

F2D – majstrovstvá SR (FAI)

UŠ-Štart – majstrovstvá SR (národné)

Rodeo 2,5 – majstrovstvá SR (národné)

ŠUM – verejná súťaž (národné)


Pravidlá: FAI- www.fai.org/aeromodelling/documents/sc4 - originál

( www.svazmodelaru.cz/odbornosti/klem/Pravidla/FAI_F2_06.pdf -z r.2006 )


Národné - www.zmos.org/modules.php?name=Downloads&op=getit&lid=33


Palivo organizátor nezabezpečuje, za jeho správne zloženie zodpovedá súťažiaci.


Riaditeľ súťaže: Ing. Ján Mydla - mob. 0905 289084

Hlavný rozhodca: Ing. Alexander Ember

Hospodár: Ing. Vladimír Vašuta

Jury: bude vyhlásená na začiatku každej kategórie


Program:

Sobota 29.8.2009

7.00 - 9.00 príchod,  ubytovanie a prezentácia účastníkov, voľný tréning

9.00 – 9.30 otvorenie súťaže

10.00 – 15.00 súťaž UŠ-Štart

13.00 – 14.00 bodovanie ŠUM

15.30 – 18.00 súťaž ŠUM

14.00 – 18.00 súťaž F2D

v prestávkach propagačné lietanie

19.00 vyhlásenie výsledkov, spoločné posedenie


Nedeľa 30.8.2009

8.00 – 10.00 voľný tréning

10.00 - 12.00 súťaž F2A

12.00 – 14.00 súťaž Rodeo 2,5

10.00 - 14.00 prípadné pokračovanie súťaže F2D

15.00 – vyhlásenie výsledkov, záver súťaže


Organizátor si vyhradzuje právo z vážnych dôvodov na zmenu časového harmonogramu.

- 2 -


Prihlášky: Prihlášku zasielajte do 24.8.2009 na e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Ceny: Pre prvých troch v každej súťaži diplomy a poháre z príspevkov ZMoSu

a usporiadateľov.

Najlepšie umiestnený člen ZMoS získava titul Majster SR na rok 2009.


Štartovné: Seniori 6 € , juniori 3 €, žiaci 0 € pre celú akciu.

Od súťažiacich ktorí budú zároveň vykonávať aj funkciu rozhodcu sa štartovné nevyberá.


Protesty: Do 20 minút od udalosti, resp. vyhlásenia výsledkov z vkladom 10 €.


Ubytovanie: Pre aktívnych účastníkov (súťažiacich, rozhodcov) zabezpečuje usporiadateľ v turistickej ubytovni zdarma. Pre ostatných na základe rezervácie v cene

8 €/osobu a noc.

Bezpečnosť: Súťaže sa zúčastňuje každý účastník na vlastnú zodpovednosť a je povinný dodržiavať základné bezpečnostné predpisy a pokyny usporiadateľov, ináč môže byť zo súťaže vylúčený.

Poistka: Akcia je poistená poistnou zmluvou číslo 62-1288 098-6 v poisťovni KOOPERATIVA. („Poistenie zodpovednosti za škodu.“ členmi ZMoS).


Podujatie je organizované s dotáciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

 


V Stropkove 5.8.2009


 Ing. Ján Mydla LMK Stropkov

Strana 6 z 6

Go to top