Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Súťaže upútaných modelov

Leteckí modelári – priaznivci upútaného letu – už niekoľko mesiacov pred prvým októbrovým víkendom (7-8.10.2017) sa pripravovali na najväčšie celosvetové podujatie lietania s upútanými modelmi – Ringmaster Fly-A-Thon (letecký maratón), ktorý sa tento rok konal už po desiaty krát. Krása tohto podujatia je v tom, že sa vlastne nejedná o súťaž ale o propagáciu upútaných modelov na počesť amerického konštruktéra Matta Kaniu, ktorý svoj legendárny upútaný model Ringmaster skonštruoval v roku 1950. Hovorí sa, že z tohto typu upútaného modelu bolo vyrobených najviac kusov na svete.

Slovensko sa do podujatia zapojilo už po štvrtý krát. Doteraz sa tradične v sobotu lietalo v Humennom a v nedeľu v Košiciach. Aby sme si tento rok „nahnali body“ do celosvetového rebríčka, tak časť modelárov aj v sobotu zorganizovala lietanie na futbalovom ihrisku na jednom z najväčších košických sídlisk. Akcia v Humennom sa taktiež lietala na futbalovom ihrisku. Škoda však, že správca ihriska vykosil len polovicu ihriska, takže sa dalo lietať len na jeden kruh.

Humenskí modelári túto akciu pokladajú za možnosť propagovať nielen upútané modely ale aj modelárstvo všeobecne. Preto toto podujatie je otvorené širokej verejnosti a ktokoľvek z návštevníkov podujatia si môže prísť vyskúšať riadenie upútaného modelu. V tomto roku bola vyhlásená aj klubová súťaž o najväčší počet letov, ktoré zaletí jediný pilot.

Napriek rôznym zlým predpovediam počasia sa toto nakoniec umúdrilo a obidva dni boli prakticky bez zrážok. Vďaka tomu sa kluboví piloti po minútových letoch striedali s návštevníkmi, ktorým pomáhali pilotovať modely Ringmaster.

Pre spestrenie podujatia sa mladí modelári rozhodli vyskúšať upútaný kombat s Ringmastrami a taktiež aj tímové lietanie. Časovač elektroniky modelu bol nastavený na 30 sekúnd letu. Po pristátí modelu „mechanik“ musel utekať dookola kruhu, rozpojiť konektor akumulátora a znova ho spojiť, a odštartovať model. A toto celkove šesť krát. Išlo nielen o to aké rýchle nohy má mechanik, ale ako presne dokáže pilot pristáť čo najbližšie k svojmu mechanikovi.

Nedeľné lietanie v Košiciach sa aj tento rok odohrávalo v Mestskom parku Košice, v centrálnej mestskej zóne. Žiaľ tento rok sa nestretli dátumy Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach a nášho podujatia, tak sme očakávali slabšiu návštevnosť. Boli sme však milo prekvapení (a večer poriadne uťahaní), pretože parkom neustále prúdili hlavne rodičia s malými ratolesťami, ktoré si nemohli odoprieť vyskúšať si riadiť „lietadielko“.  Dúfame, že aspoň niektoré z detí táto akcia oslovila a my sa s nimi stretneme v dielňach na modelárskych krúžkoch či už v Humennom alebo v Košiciach.

Čo sa týka modelov, tak sa lietalo s modelmi s plochým trupom s rozpätím 900 mm. Modely sú poháňané elektromotorom , s regulátorom 25A a trojčlánkovým LiPo akumulátorom 1300mAh, s ktorými sme absolvovali zhruba päť minútových letov. Tento rok autor článku zhotovil aj „mini“ Ringmaster s rozpätím 420mm, ktorý poháňa motor „žhavík“ Cox Tee Dee 0.020 (cca 0.33 ccm).

Výsledky celosvetového podujatia v tomto roku sú: počet letov celosvetovo 4190, počet pilotov celosvetovo 713.

Na Slovensku sa podujatia zúčastnilo 242 pilotov (91 Humenné a 150 Košice) a celkovo sme absolvovali 715 letov (296 Humenné a 419 Košice) !  V roku 2016 to bolo 189 pilotov a 496 letov.

V celosvetovom hodnotení miest, kde sa Ringmaster Fly-A-Thon 2017 lietal na prvom mieste skončili Košice, na druhom Humenné a na treťom mieste Las Vegas (Nevada, USA).

Víťazom klubovej súťaže o najväčší počet letov sa stal Samuel Gašpar (12 rokov) s počtom letov 105. 

Forografie z podujatia nájdete v našej galérii fotiek.

Letecko-modelársky klub RC Letka Košice pozýva priaznivcov leteckého modelárstva na IV. ročník súťaže Seriálu MSR upútaných modelov. Súťaž sa bude konať dňa 1.5.2017 v Košiciach na asfalstovom ihrisku na Werferovej ulici.

Viac informácií v pozvánke.

Medzinárodná súťaž halových upútaných modelov.

Tak ako minulý rok aj v roku 2017 sa v posledný februárový víkend zišli priaznivci upútaných modelov na siedmom ročníku súťaže halových upútaných modelov GeeBee Cup. Súťaž sa konala v športovej hale Základnej školy v obci Střelice pri Brne. Z humenského modelárskeho klubu sa na súťaž vybrala deväťčlenná výprava v zložení – seniori Ján Gašpar, Rasťo Kičura a Attila Csontos a žiaci Patrik Dolobáč, Ľubomír Sivák, Daniel Tolín, Viliam Ledžinský, Oliver Überlauer (ZŠ Hrnčiarska LMK Humenné) a Jakub Gašpar (LMK Humenné). Pre časť výpravy začiatok cesty nebol ideálny, pretože sa pokazilo auto a od Popradu sa traja súťažiaci museli vrátiť do Košíc a zobrať náhradné vozidlo, ktoré na súťaž promptne zapožičala spoločnosť R-SYS s.r.o.

Čítať ďalej: GeeBee Cup VII. ročník

Vážení priatelia

 

pod článkom nájdete propozície súťaže Košický upútanec, ktorá sa uskutoční v nedeľu, 24.4.2016 na Werferovej ulici v Košiciach.

Súčasťou súťaže je aj školenie rozhodcov upútaných modelov, ktoré sa uskutoční v sobotu, 23.4.2016 v salóniku hotela Privilege na Werferovej ulici. Zaujemcovia sa možu registrovať na tomto odkaze.

http://www.lmkhas.sk/index.php/modelsut/uputane-modely/kosicky-uputanec-prihlaska

Za organizačný výbor, Attila Csontos

 

Propozície súťaže


 

Už po tretí krát členovia Letecko-modelárskeho klubu Humenné organizovali súťaž upútaných modelov Humenské účko. V tomto roku táto súťaž bola súčasťou seriálu Majstrovstiev Slovenska upútaných modelov v kategóriách Rodeo 2 (rýchlostné upútané modely so spaľovacím motorom do objemu 2 cm3), Rodeo 2.5 (rýchlostné modely do objemu motora 2,5 cm3 ) a UŠ (školné upútané modely). Humenské účko bola súčasne záverečná súťaž seriálu MSR, takže organizátorov okrem vyhodnotenia tejto súťaže čakalo aj vyhodnotenie celého seriálu. Okrem tejto súťaže humenskí organizátori sa podujali dolietať aj dve kategórie (Rodeo 2,5 a UŠ) zo súťaže Košický upútanec, ktorá sa v máji nedolietala pre nepriaznivé počasie.

Súťaž bola rozdelená do dvoch dní – v sobotu 12.9.2015 sa lietali rýchlostné kategórie Rodeo. Pretože tieto modely pre štart a pristátie potrebujú pevný povrch, vedenie klubu oslovilo riaditeľa ZŠ Laborecká  PaedDr. Alexandra Fecuru, ktorý umožnil lietanie na školskom asfaltovom ihrisku.  Na tejto ZŠ sídli aj dielňa LMK Humenné, takže technické zázemie súťaže mali  organizátori doslova „pod nosom“. Už prvý deň súťaže ukázal, že časomerači Arpád Csontos a Štefan Macho budú mať čo robiť, keďže na súťaži sa zišlo 14 súťažiacich a každý z nich mal nárok na 3 štarty (na jednej súťaži v jednej kategórii) s trvaním pracovného času 3 minúty. Aj napriek drobným technickým problémom niektorých modelov súťaž zdarne napredovala a vďaka disciplinovanosti súťažiacich sa obidve súťaže podarilo dolietať okolo šiestej večer. Nasledovalo vyhodnotenie súťaže a príprava na ďalší súťažný deň.

Keďže futbalové ihrisko pri ZŠ Hrnčiarska bolo obsadené inými športovcami, tak organizátori súťaže využili ponuku blízkej obce Lackovce na organizovanie súťaže UŠ na trávnatom ihrisku. Pri ihrisku je súčasne aj technická budova, šatne, záchody, bufet a veľký prístrešok s lavicami, kde sa súťažiaci rozložili. Obidvoch súťaží v kategórii UŠ sa zúčastnilo spolu 17 súťažiacich (11 žiakov, 6 seniorov). Otvorenia súťaže sa zúčastnila aj starostka obce Ing. Ľuboslava Hofericová, ktorá popriala súťažiacim veľa športového zdaru. Súťažné lietanie sa začalo o pol desiatej a s hodinovou prestávkou na obed trvalo do siedmej hodiny večer. Stihli sa odlietať všetky tri kolá súťaže Humenské účko a dve kolá súťaže Košický upútanec. O vysokej úrovni súťaže hlavne u žiakov svedčí aj fakt, že počas tohto dňa sa stala len jedna drobná havária, keď súťažiacemu predčasne vypla elektronika modelu motor. O bodovanie súťažných letov sa postarala dvojica Vojtech Gavroň a Miroslav Salak, ktorého v poslednom kole vystriedal Štefan Macho. Veľká vďaka patrí aj rodičom chlapcov z krúžku ZŠ Hrnčiarska, ktorí sa podujali zabezpečiť pre súťažiacich a hostí bufet. Na desiatu sa podávali párky a na obed chutná guľášová polievka. Počas celého dňa súťažiacim, členom organizačného tímu ale aj hosťom boli k dispozícii aj rôzne nápoje.

Výsledky letov boli priebežne doručované do výpočtového strediska, takže súťažiaci mali okamžitý prehľad o výsledkoch a po ukončení lietanie boli okamžite k dispozícii aj celkové výsledky oboch súťaží. Nasledovalo spočítanie bodov za všetky tri súťaže seriálu, tlač diplomov a slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaží UŠ a celkových výsledkov seriálu MSR. Na odovzdávaní medailí, pohárov a diplomov sa zúčastnila aj p.Ing. Hofericová, ktorá vyjadrila veľkú spokojnosť s tým, že sa táto súťaž uskutočnila práve v obci Lackovce.

Na záver vyhlasovania pani starostka odovzdala ešte jedno ocenenie.  V mene Zväzu modelárov Slovenska odovzdala p. Arpádovi Csontosovi diplom „Zaslúžilý modelár“, ktorý mu bol udelený vo februári 2015 na akcii „Modelár roka“, na ktorej sa však osobne nemohol zúčastniť. Nasledoval srdečný, neutíchajúci potlesk a gratulácie od všetkých prítomných.

Na záver súťaže členovia LMK Humenné požiadali pani starostku Ing. Hofericovú o možnosť využiť futbalové ihrisko na zorganizovanie akcie maratónu upútaných modelov „Ringmaster Fly-A-Thon“, ktorá sa celosvetovo usporadúva prvý októbrový víkend na celom svete.

Výsledky súťaže Humenské účko

Výsledky seriálu MSR upútaných modelov 2015

 

Fotografie z podujatia od Arpáda Csontosa

 

 

Strana 1 z 6

Go to top