Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Ďakujeme všetkým účastníkom podujatia - športovcom, organizačnému štábu, časomeračom. Výsledkové listiny sú dostupné z týchto odkazov.

 

Go to top