Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Humenské účko 2018

 

Humenské účko 2018 - zoznam prihlásených

Vážení kluboví kolegovia

v prílohe príspevku si môžete stiahnuť prezenčnú listinu a zápisnicu z členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 8.6.2012 v Humennom

Go to top