Slovak Bulgarian English German Hungarian Russian

                  

Vážení kluboví kolegovia

v prílohe príspevku si môžete stiahnuť prezenčnú listinu a zápisnicu z členskej schôdze, ktorá sa konala dňa 8.6.2012 v Humennom

Go to top